top of page

נדל"ן מרכז שפירא

פרויקט מרכז שפירא – שכונת האתרוג

פרויקט בהרחבה החדשה של היישוב המתפתח. היישוב המרכזי במועצה, עם פיתוח עתידי וגידול מתמיד באוכלוסייה. היישוב ברובו המחולט בנוי מבתים צמודי קרקע, הדבר מושך אוכלוסייה ממעמד סוציו-אקונומי גבוה.

תהליך העסקה (בתהליך) – 

  1. ניתוח מעמיק של תכניות עתידיות לפיתוח השכונה

  2. הגשת מכרז של רשות מקרקעי ישראל

  3. רכישת קרקעות במחירים מתחת למחיר השוק

  4. הוצאת היתרי בנייה 

  5. בניית הנכסים

  6. מכירה/השכרה

  7. משך העסקה – כשנתיים (בתהליך)

עלות קרקע ממוצעת – כ-M1.1 ש''ח.

עלויות בנייה ממוצעות – כ-6,000 ש"ח למ''ר בנייה.

מחיר למ''ר מכירה ממוצע – כ-14,500 ש"ח למ''ר. 

 

עידן 6.png

למידע נוסף על פרויקטים של שור יזמות:

bottom of page