top of page

שיעור ראשון - זיהוי שינוי מגמה בנדל"ן

 

בשיעור זה נלמד על

TO DO LIST לפני חתימת חוזה
 

מצאת את הנכס שאתה חושב
!?שיש בו את הפוטנציאל לעסקת הנדל"ן הבאה שלך

 

מצורף לך למייל רשימה של דברים
!שצריך לבדוק טרם חתימת חוזה 

bottom of page