top of page

נדל"ן בלהבים

פרויקט להבים - שכונת שרונית

​פרויקט וילות יוקרה לאוכלוסייה מבוססת בדרום הארץ. אוכלוסיית היישוב מדורגת במדד החברתי-כלכלי של הלמ''ס ברף העליון בציון של 9 מתוך 10. מלבד האוכלוסייה המבוססת, היישוב נבחר לביצוע הפרויקט כתוצאה מניתוח של היזם שי שור לעליית ערך עתידית מסיבות הבאות:

  1. חיבור כביש 6 ליישוב

  2. הקמת פארק 'עידן הנגב'

  3. הקמת שכונה חדשה יוקרתית

תהליך העסקה – 

  1. ניתוח מעמיק של תכניות עתידיות לפיתוח השכונה

  2. הגשת מכרז של רשות מקרקעי ישראל

  3. רכישת קרקעות במחירים מתחת למחיר השוק

  4. הוצאת היתרי בנייה 

  5. בניית הנכסים

  6. מכירה/השכרה

  7. משך העסקה – כשנתיים

עלות קרקע ממוצעת – כ-700,000 ש''ח

עלויות בנייה ממוצעות – כ-6,000 ש"ח למ''ר בנייה

מחיר למ''ר מכירה ממוצע – כ-12,500 ש"ח למ''ר

ניר 10.png

למידע נוסף על פרויקטים של שור יזמות:

bottom of page