top of page

נדל"ן און ליין - וובינרים איכותיים

לפי דרישת הקהל היזם שי שור עושה וובינרים על נדל"ן בו הוא מציג נושא ספציפי

שעלו כמה וכמה שאלות לגביו, ולבסוף הוא גם עונה על שאלות בלייב.

כדי לשריין את מקומכם בוובינר הבא, היכנסו לקישור הבא:

הקלטות של וובינרים בנדל"ן